.αλλ'

ἀλλά , ἀλλά
otheruise
indeclform (adverb)
ἐλλέ , ἑλλός
a young deer
masc voc sg
ἐλλά , ἐλλός
a young deer
neut nom/voc/acc pl
ἐλλά̱ , ἐλλός
a young deer
fem nom/voc/acc dual
ἐλλά̱ , ἐλλός
a young deer
fem nom/voc sg (doric aeolic)
ἐλλέ , ἐλλός
a young deer
masc voc sg
ἐλλαί , ἐλλός
a young deer
fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αλλ’ η — ἄλλ ἤ (Α) αλλά, ειμή, εκτός, παρά, πλην (μόνο μετά από αρνητικές λέξεις, ιδιαίτ. μετά τα ουδείς, μηδείς, τα οποία συχνά συνοδεύονται από τα άλλος ή έτερος. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιείται και μετά από ερωτήσεις που περιέχουν ή υπονοούν άρνηση) …   Dictionary of Greek

  • ἀλλ' — ἀλλά , ἀλλά otheruise indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁλλ' — ἀλλά , ἀλλά otheruise indeclform (adverb) ἐλλέ , ἑλλός a young deer masc voc sg ἐλλά , ἐλλός a young deer neut nom/voc/acc pl ἐλλά̱ , ἐλλός a young deer fem nom/voc/acc dual ἐλλά̱ , ἐλλός a young deer fem nom/voc sg (doric aeolic) ἐλλέ , ἐλλός a… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄλλ' — ἄλλα , ἄλλος y neut nom/voc/acc pl ἄλλο , ἄλλος y neut nom/voc/acc sg ἄλλε , ἄλλος y masc voc sg ἄλλαι , ἄλλος y fem nom/voc pl ἄλλᾱͅ , ἄλλος y fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀλλ’ ὄνος λύρας ἀκούεις κινῶν τὰ ὦτα. — ἀλλ’ ὄνος λύρας ἀκούεις κινῶν τὰ ὦτα). См. Смыслен, как осел к волынке. ἀλλ’ ὄνος λύρας ἀκούεις κινῶν τὰ ὦτα. См. Хлопать ушами …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ἀλλ’ οὐχ ὅλον, ὥς φάσιν, ἕλκος. — ἀλλ’ οὐχ ὅλον, ὥς φάσιν, ἕλκος. См. Не вспоминай того, что было. Не растравляй душевных ран …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ἀλλ’ ἀπ’ ἐχθρῶν δῆτα πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί. — См. Не презирай совета ничьего, Но прежде рассмотри его …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ἀλλ’ οὐδεὶς οἶδεν ὅπου με θλίβει ποῦς. — См. У всякого своя блошка …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ἀλλ’ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ. — См. Человек предполагает, а Бог располагает …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Βουλόμεθα πλουτεῖν πάντες, ἀλλ’ οὐ δυνάμεσθα. — βουλόμεθα πλουτεῖν πάντες, ἀλλ’ οὐ δυνάμεσθα. См. Ненасытима утроба волка, да сердце человека …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.